fbpx
search

MÜÜGITINGIMUSED

Andmed ettevõtte kohta – Million Mindset OÜ

Registrikood: 12870640
Käibemaksukohuslase number: EE101829122
Aadress: Uus-Tatari 14-6, Tallinn 10134
Kontakt telefon: 56 658 657
E-posti aadress: million@million.ee
Arvelduskonto number: LHV EE317700771001614559

 1. Üldised tellimistingimused
  1. Üldised tellimistingimused kehtivad Million Mindset OÜ (edaspidi nimetatud Million Mindset) kodulehel million.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) asuva raamatute (edaspidi nimetatud Raamat või Raamatud) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.
  2. Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Million Mindseti vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Million Mindseti klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsusnõuded), E-poe Raamatute hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
  3. Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate E-poe Raamatute hinnakirjaga on võimalik tutvuda
 2. Raamatute tellimise kord
  1. Raamatute tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Million Mindseti internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.
  2. Tellija valib soovitud Raamatu(d), määrab iga Raamatu koguse, Raamatute eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti keeles.
  3. Kõik E-poes näidatud Raamatute hinnad sisaldavad käibemaksu (9%).
  4. Tellitud Raamatu(te) hinnale lisandub Raamatu(te) kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile. Kui tellimuse kogusumma on vähemalt 30 eur, ei rakendu tellimusele täiendavalt kohaletoimetamise tasu.
  5. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Million Mindsetile võimalik tasuda internetipanga lingi abil (SEB Pank, Swedbank, Luminor, LHV ja Coop Pank), PayPal maksena või pangaülekandega.
  6. Maksevaluutaks on EUR.
  7. Tellija ja Million Mindseti vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja Million Mindset on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.
  8. Tellimus jõustub Million Mindseti poolt Tellijale Raamatu(te) välja saatmisega.
 3. Raamatu(te) kohaletoimetamine
  1. Tellitud Raamatu(d) toimetab Million Mindset Tellijale kas Itella SmartPOST või Omniva pakiautomaadi vahendusel.
  2. Kohaletoimetamise asukoha (pakiautomaadi) valib Tellija Tellimuse vormistamisel.
  3. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.
  4. Million Mindset toimetab tellitud Raamatud Tellijani tasuta kui tellitud Raamatute maksumus kokku on üle 30 (kolmekümne) euro.
  5. Raamatu(te) kohaletoimetamise aeg:
  6. Laos olevad Raamatud toimetatakse Itella Smartposti pakiautomaati hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul alates arve laekumisest Million Mindseti kontole.
  7. Kui tellimus sisaldab Raamatuid, mille tarneaeg on erinev (kuna üks tellitud Raamatutest on näiteks eelmüügis olev Raamat), siis toimetatakse kõik Raamatud Tellijale ühe pakina, arvestades pakis olevatest Raamatutest pikimat tarneaega.
  8. Eelmüük on Million Mindseti poolt Tellijale pakutud võimalus tellida Raamat enne selle ilmumist ettetellimusena.
  9. Raamatu(te) kättetoimetamise viis:
  10. Itella SmartPost või Omniva toob Raamatu(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:
  11. Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel Tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte.
  12. Saadetisi hoiustatakse tasuta pakiautomaadis 7 (seitse) kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile.
  13. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijatele täiendavalt 2 (kaks) meeldetuletussõnumit.
  14. Kui Tellija pole 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele, Million Mindset hoiab tellimuse summast kinni 4 (neli) € käsitlustasu ning Tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele.
 4. Tellija õigus Tellimusest taganeda
  1. Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Raamatu(te) tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates Tellimuse tegemisest kuni Raamatu(te) kätte saamisele järgneva 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
  2. Tellimusest taganemiseks peab Tarbija Million Mindsetile esitama kirjalikult, e-posti teel, ühemõttelise taganemisavalduse.
  3. Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kantakse tagastatav raha.
  4. Kui Tarbija on Raamatu(id)t kasutanud või kahjustanud, vastutab Tarbija tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Million Mindsetil on õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tarbijale tagastatavast summast. Tarbijal tekib vastutus, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
  5. Tarbija tagastab Tooted Million Mindsetile saates selle pakiautomaati „Tallinna Nautica Keskus“ märkides saaja telefoni numbriks +372 56 658 657
  6. Tarbija kannab tellimusest taganemisel Raamatu(te) tagastamise kulud.
  7. Million Mindset tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva möödumisel, kõik Tarbijalt tehingust tulenevalt saadud tasud tellimusest taganemise avaldusel fikseeritud pangakontole.
  8. Million Mindsetil on võimalus maksega viivitada kuni Tarbija on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Raamatu(d) või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud. Raamatu(te) eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab Tellija poolt tasutud summale, kuid mitte rohkem kui soodsaim piirkonnas kohaletoimetamiseks valitud transpordiviisi hind.
  9. Million Mindset tagastab Tarbijale saatmiskulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega Raamat(ud).
 5. Tellija õigused
  1. Tellijal on õigus tellida Raamatuid E-poes Million Mindseti poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
  2. Tellijale saadetav Raamat peab olema korrektne ja kompleksne ning vastama Million Mindseti poolt fikseeritud tingimustele.
  3. Tellijal on õigus esitada Raamatu(te) Tellimust ja Raamatut ennast puudutavaid pretensioone Million Mindsetile aadressil Uus-Tatari 14-6, Tallinn 10134 või e-posti aadressi million@million.ee 2 (kahe) aasta jooksul Raamatu kättesaamisest arvates.
  4. 6 (kuue) kuu jooksul Raamatu(te) Tellijale üleandmise päevast ilmnenud puuduste osas eeldatakse, et puudus oli olemas Raamatu(te) üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Raamatu(te) või puuduse olemusega.
  5. Tellija peab teatama Raamatu(te) lepingutingimustele mittevastavusest Million Mindsetile 2 (kahe) kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
  6. Raamatul puuduse olemasolu korral asendatakse Raamat sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat Raamatut ei ole enam müügil. Kui vastavat Raamatut enam ei ole müügil, siis Tellija valikul Raamat asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse Tellijale Raamatu maksumus.
  7. Tellijal on õigus Raamatu(te) tellimusest taganeda vastavalt punktile 4.
  8. Tellijal on õigus Raamatu lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
 6. Tellija kohustused
  1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama Tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, kättetoimetamisel soovitav Itella SmartPosti või Omniva pakiautomaat ning võimalusel e-posti aadress.
  2. Juhul, kui Tellija ja Raamatu(te) saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka Raamatu(te) saaja kohta.
  3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Million Mindset Raamatu(te) Tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Million Mindset Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
  4. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.
 7. Million Mindseti õigused
  1. Million Mindsetil on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas million.ee.
  2. Million Mindsetil on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas million.ee.
  3. Million Mindsetil on õigus Tellimuse aktsepteerimisest loobuda või Tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.
  4. Million Mindset ei, et Raamatu sisu kirjeldus vastab Tellija arvamusele Raamatu sisu kohta.
  5. Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate Üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Million Mindset Tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Raamatu(te) saatmist.
 8. Million Mindseti kohustused
  1. Million Mindset kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Raamatu(d).
  2. Million Mindset kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
  3. Million Mindset kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 (seitsme) tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
  4. Million Mindset kohustub välja vahetama Raamatu(te) praakeksemplarid.
  5. Million Mindset vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Raamatu üleandmisel Tellijale.
  6. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda:
  7. Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, e- post: info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus- komisjonile.
  8. Tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise ODR-platvormi vahendusel http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR-platvorm on mõeldud eelkõige, kuid mitte ainult, piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse teises liikmesriigis;

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9-17 telefonil (+372) 56 658 657 või kirjutage e-posti aadressil: million@million.ee

Jaga teistega
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •