fbpx

Hoiak määrab tulemused

Elus kipub kõik toimima põhjus-tagajärg-suhete põhimõttel. Seetõttu võime väita, et edu võib saavutada teatud moodi tegutsedes. Sinu ülesanne on luua põhjused. Tulemused, tasu tegude eest, tulevad iseenesest. Hea hoiak toob kaasa head tulemused, rahuldav hoiak rahuldavad tulemused ning halb hoiak halvad tulemused.

Tead ju, et igaüks on oma õnne sepp. Tulemused sõltuvad niisiis hoiakust. Hoiakust, mis sul iga päev on. Kas ei kõla lihtsalt? Ometi ei ole see päris nii lihtne. Paljudelt nõuab uue suhtumis- ja käitumislaadi õppimine aega. Ent kui oled selle ühel päeval omandanud, hakkab argipäev tunduma täiesti teistsugusena. Nagu oleksid astunud pimedast toast päikesepaistesse. Näiteks inimene, kellel on vale hoiak õppimise suhtes, ei õpi enne peaaegu midagi, kui pole oma hoiakut muutnud.

Märkad seda kindlasti ka oma elus. Kui oled võtnud hoiaku, et ei oska midagi teha, siis sa ei suudagi enamasti peaaegu mitte midagi teha. Masendunud hoiak paneb kaotama mängu juba enne selle algust. Nüüd siis tead, et see, mida elult saad, mida teed või jätad tegemata, sõltub suures osas hoiakutest.

Psühholoog ja filosoof William James Harvardi ülikoolist on öelnud: „Minu sugupõlve suurim leiutis oli märgata, et inimene võib muuta oma elu, muutes oma hoiakuid.” Saad ju aru: see on valdkond, mida igaüks võib valitseda. Eks ole imeline, et sul on nii suur võim tuleviku sündmuste üle? Et suudaksid suhtuda lootusrikkalt maailma, pead kõigepealt hakkama lootma iseendale. Ei saa anda teistele seda, mida sul endal pole, seega määrab suhtumine iseendasse selle, kuidas suhtud maailma. Kui kohtad negatiivse hoiakuga inimest, võid olla kindel, et ta suhtub negatiivselt ka iseendasse. Ta ei meeldi iseendale eriti, vähemalt mitte sel hetkel. Ta on mingil põhjusel õnnetu, sest õnnelik olek paistaks ju väljapoole. Negatiivne inimene on tavaliselt õnnetu ja rahulolematu. Seda on lihtne näha ja taibata.

Siit võibki teha järgmise järelduse: me oleme iseendaga nii harjunud, et alahindame ennast. Meil on kalduvus oma oskusi ja unelmaid alahinnata. Sama kummalisel viisil arvame, et teised oskavad teha kõike. Tahan, et saaksid aru: meil kõigil on midagi, mida võiksime tunduvalt arendada – suur hulk andeid ja võimeid, mida me harjumusest ei ole kasutanud.

On tõepoolest miljoneid inimesi, kelle elu on igav ja piiratud, inimesi, kes on õnnetud, sest nad suhtuvad endasse negatiivselt. Sestap suhtuvad nad ka elusse negatiivselt. Hoiak peegeldab seda, milline inimene on. Ehk kõik see, mis paistab väljapoole, tuleb inimese seest. Inimese hoiakutes on hämmastav jõud. See võib tuua suurepäraseid asju ja olukordi, aga kõigepealt tuleb kannatlikult iga päev harjutada.

Milliste inimeste hoiak ennustab edu?

Mõtle nüüd neile inimestele, kes on elus edukad olnud. Neile tipus olevale viiele protsendile, kes liuglevad läbi elu edu lainetel, keda tabab mõnikord ebaõnn, kuid kes jätkavad sellegipoolest. Ei ole tähtis, mida inimene teeb, ta võib olla müügimees, ettevõtja, lihttööline, abikaasa ja ema või isa, õppur, ta võib olla armeeteenistuses, ametnik või töötada kiriku juures. Edukate inimeste seas on kõigi elualade inimesi. Kui kohtud asjatundliku inimesega, kes teeb oma tööd hästi, siis näed inimest, kellel on õige hoiak. Mõtle inimestele, keda tunned, siis märkad seda. Need inimesed usuvad, et suudavad teha seda, mida nad on otsustanud teha; nad ei näe mingit põhjust, miks just nemad ei võiks edu saavutada. Neil on tugev eneseusaldus ja seetõttu suhtuvad nad positiivselt ka oma ellu ja ülesannetesse.

Need inimesed saavutavad hämmastavaid tulemusi ning neid peetakse edukaks, osavaks, suurepäraseks. Siiski pole nad midagi erilist, võrreldes enamiku inimestega. Neil on vaid õige hoiak ning nad ei pea oma ülesandeid liiga raskeks, lihtsalt nende täitmine õnnestub neil tihti hämmastavalt hästi. Edukaid inimesi on igasuguseid: nad on kas rohkem või vähem arukad, nende taust ning koolitus on erinevad. Ent neil on siiski üks ühine omadus:

nad kõik arvavad, et saavad elult rohkem head kui halba. Nad oletavad, et neil kõik pigem õnnestub kui ebaõnnestub. Ja nende ootused täituvad!

Kui tahad midagi, mis tundub saavutamist väärt, mõtle, et on rohkem põhjusi õnnestuda kui ebaõnnestuda. Otsusta, et oled õnnestumise ära teeninud. Taotle seda, tee selleks tööd, palu, et nii läheks. Üheksal korral kümnest saad selle.

Mõtle nüüd, et ümbrus peegeldab tagasi, milline sa oled. Sulle ei saa keskkond meeldida, enne kui sa pole oma hoiakuid muutnud.

Maailm ei eelista kedagi, see on erapooletu. Maailmale on täiesti ükskõik, kas sul läheb hästi või mitte. Ta ei hooli vähimatki, kui sa ka üldse ei muutu.

Sinu hoiakud ei mõjuta ümbrust kaugeltki mitte nii palju, kui need mõjutavad sind ennast. On täiesti võimatu hinnata, kui mitu töölepingut on jäänud sõlmimata, kui mitu edutamist saamata, kui mitu tehingut tegemata, kui mitu abielu purunenud valede hoiakute tõttu. See-eest on miljoneid töösuhteid, milles inimesed töötavad hambaid kiristades, abielusid, milles elatakse, kuigi ollakse õnnetud, ja kõik vaid seetõttu, et inimesed ootavad, et muutuks keskkond või teised inimesed, selle asemel et ise muutuda. Nad isegi ei proovi midagi teha, sest siis peaksid nad endale tunnistama, millest suur osa raskustest tuIeneb. Tuhandete edukate inimeste kohta tehtud uuringud näitavad, et nad kiirgavad usaldust ja kindlust. Nad usuvad, et on edukad, seega nad ongi seda.

Leiad need inimesed üles, kui vaatad nende kõndimisstiili, väljanägemist ja käitumist. Tunned nad ära, kui nad sisenevad ruumi.

Nad võivad olla lühikesed ja paksud, pikad ja kõhnad, ükskõik millised. Aga… neil on hoiak, mis viib nad eduni. Niisiis, edukas hoiak toob kaasa edu. Ent kuidas sellist hoiakut saavutada? Kõige kergem ja tõhusam on õiget hoiakut leida nii, et hakkad käituma, nagu suhtuksid ellu positiivselt.

Hakkad kõndima, käituma ja välja paistma nii, nagu kuuluksid edukate inimeste hulka. Kui sa juba oled selle viie protsendi hulgas, kes on tipus, siis tead, mida ma mõtlen. Kui sa ei ole seda varem proovinud, siis hämmastavad tulemused sind. Pea meeles:

teod mõjutavad tundeid sama moodi, nagu tunded mõjutavad tegusid. Nägin mõni aeg tagasi teksti, mis ütles: vaid igavate inimeste elu on igav. See on tõsi. Seal oleks võinud ka kirjas olla: vaid huvitava inimese elu on huvitav. Või et edukad inimesed on edukad ka oma elus. See tähendab, et enne pead oma mõtetes muutuma selliseks, nagu tahaksid päriselt olla.

Suur saksa filosoof Johann Wolfgang von Goethe on öelnud:

„Enne kui võid midagi teha, pead kõigepealt midagi olema.” Ajalehe toimetaja küsis kord kuulsalt restauraatorilt: „Millal te hakkasite edu saavutama?” Restauraator vastas: „Olin edukas juba siis, kui magasin pargipingil. Teadsin, mida tahan, ja kavatsesin selle ka saavutada.” Seega oli tal eduka inimese hoiak, ta uskus edusse juba kaua aega enne seda, kui see sai tõeks.

Kolmas sõnum käsitleb just seda teemat. Kuid jäta meelde: pead käituma, välja nägema ja ka tundma end edukana, enne kui midagi saavutad. Võib olla, et tead inimesi, keda kõik peavad õnnelikuks. Neil juhtub alati kõike head ja toredat ning nad näivad õnnelikuna läbi elu sammuvat; tundub, et nad saavad pidevalt võimalusi teha aastaga sama palju, kui teised suudavad viie aastaga.

Seda on ka teaduslikult uuritud ning kui sooritad kolmekümne päeva jooksul tähelepanelikult ülesande, mida ma soovitan, siis märkad peagi, et kuulud isegi sellesse väikesesse õnnelikku ning väga teovõimelisse rühma. Märkad end olevat õnnelik, nagu inimesed ütlevad. Ning suur osa probleemidest kaob iseenesest. Võid selles kindel olla. Tulemused üllatavad sind.

Ülesanne on järgmine. Suhtu järgmise kolmekümne päeva jooksul oma ümbrusesse ja kõigisse inimestesse sellise hoiakuga, mis väljendab taotletavat tulemust. Seega, kui tahad oma tegemistes edukam olla, siis käitu nagu edukad inimesed. Kui tahad, et teised kohtleksid sind imetluse ja austusega, siis kohtle ka teisi imetluse ja austusega. Järelikult pead järgmise kolmekümne päeva jooksul kohtlema iga inimest nii, nagu oleks ta maailma kõige tähtsam inimene.

Tee seda kahel põhjusel:

1) ta ei hakka endast Iiiga hästi arvama, vaid saab tunda, et ta on oluline,

2) kõik inimesed peaksid teisi sel viisil kohtlema.

Kuid miks kõiki? Miks peaksime kohtlema liftipoissi samuti kui oma parimat sõpra või tähtsaimat klienti?

Jälle kahel põhjusel:

1) koheldes kõiki ühtmoodi, saab sellest hea komme,

2) pole mingit alust väita, et kõik inimesed ei ole sama väärtuslikud. Kõige tähtsam on, et sellest saab kasulik harjumus ning sellele ei pea isegi mõtlema, sest see tuleb iseenesest.

Tulemused hämmastavad ning rõõmustavad sind. Ükski inimene ei vaja midagi muud maailmas nii palju kui tunnet, et ta on tähtis, et teda vajatakse ja hinnatakse. Ta suunab oma armastuse ja austuse sellele, kes suudab need vajadused rahuldada.

Kas oled märganud, et mida kõrgemale sa mingis tähtsas organisatsioonis tõused, seda toredamad inimesed seal on? Ehk mida tähtsama inimesega on tegemist, seda lihtsam on temaga vestelda, läbi käia, äri teha. Kas tead, miks? Sellepärast, et tal on õige hoiak, ja inimesed, kellel on õige hoiak, pääsevad loomulikult tippu. Mitte nende hoiak ei sõltu positsioonist, vaid vastupidi.

Nii et tee kolmekümne päeva jooksul teistele inimestele ja maailmale seda, mida tahad, et nemad teeksid sulle. Kohtle oma naist või meest sellena, kes ta on – maailma kõige tähtsama inimesena.

Sama ka laste puhul. Kohtle maailma kuu jooksul iga päev niisuguse hoiakuga, nagu oleksid maailma kõige vägevam inimene.

Märkad peagi, kuidas sellest saab harjumus. Sa märkad muutust peaaegu kohe. Sa ei ärritu enam nii kergesti.

Kui keegi ebateadlik inimene ajab sind vihale, siis säilita positiivne hoiak. Kui keegi kiilub sulle autoga ette või on muul viisil kohmakas või ebaviisakas, ära lasku tema tasemele. Tunne talle kaasa – ta on selle õigusega ära teeninud. Just selliste inimeste hulka ei taha sa kuuluda.

Kui inimene omandab õige hoiaku ja märkab, et on teel oma eesmärkide poole, kuulubki ta juba selle viie protsendi hulka, ta on harinud maa ja külvanud seemned. Talle on saanud selgeks, mida ta täpselt taotleb. Inimene, kes tahab saavutada õige hoiaku, peab mõistma, et see on üks maailma tähtsaimate meeste ja naiste saladusi.

Enne kui saab metalli vormi valada, peab valmistama valuvormi. Enne kui saab ehitise püstitada, peab ehitama vundamendi.

Ja enne kui inimene võib saavutada sellise elu, mida ta tahab – peab ta muutuma selleks inimeseks. Ta peab mõtlema, käituma, rääkima, kõndima ning tegutsema nii, nagu oleks ta see inimene, kes ta soovib olla.

Siis ta saabki selleks inimeseks. Asjad, mida see inimene omaks ja teeks, tulevad ise kätte. Võlusõna on „hoiak”.

HOIAK:

Siin on mõned mõtted, mida meeles pidada.

1. Kui alustad mingi ülesande täitmist, sõltub tulemus eelkõige sinu hoiakust.

2. Milline on sinu hoiak elu suhtes, selline hoiak on ka elul sinu suhtes.

3. Me vajame teisi inimesi. Pole võimalik saada hakkama ilma teisteta. Sinu hoiak teiste inimeste suhtes määrab, miIline on nende hoiak sinu suhtes.

4. Enne kui saavutad selIe, mida tahad, pead muutuma selleks inimeseks. Pead mõtlema, käituma, rääkima, kõndima ning tegutsema nii, nagu oleksid see inimene, kes soovid olla.

5. Mida kõrgemale tõused mingis organisatsioonis, seda parem on seal inimeste hoiak. Ja sellele on hea seletus.

6. Inimene suudab mõelda korraga vaid ühele asjale ning negatiivsed mõtted ei tasu end ära, seega mõtle positiivseid ja edukaid mõtteid.

7. Inimese tähtsaim vajadus on saada tunnustatud ning tunda end tähtsa ja hinnatuna. Vasta nendele vajadustele, siis vastavad inimesed ka sinu vajadustele.

8. Õige hoiaku juurde kuulub ka see, et otsid kõigist uutest ideedest välja nende head küljed ning uusi ideid otsid kõikjalt.

9. Ära raiska aega isiklike probleemide üle kaeveldes. See ei aita sind ilmselt mingil määral ja teisi ka mitte.

10. Ära räägi oma tervislikust seisundist (vähemalt mitte muud kui selle headest külgedest) mitte kellegi teisega peale oma arsti.

11. Kiirga heaolu ning usaldusväärsust. Näita end inimesena, kes teab, mida ta tahab, ning märkad, et kohe hakkab juhtuma positiivseid asju.

12. Kohtle järgmise kolmekümne päeva jooksuI iga inimest nii, nagu oleks ta maailma kõige imelisem olend. Kui teed seda kuu aega, siis teed nii ka kogu ülejäänud elu.

Loe neid sõnumeid kolmekümne päeva jooksuI võimalikult tihti.

Jäta meelde ka Northwesterni ülikooli psühholoogia- ja pedagoogikaprofessori Walter Dill Scotti sõnad: „Firma edukus sõltub vaimsest hoiakust, seda isegi rohkem kui intellektuaalsest potentsiaaIist.”