fbpx

Kuidas leida oma MIKS, elu mõte või visioon ning need ka sõnastada?

Kas sina tead, mis on sinu „MIKS“, see eesmärk, missioon või põhjus, mis innustab sind andma maksimumi sellesse, mida sa teed? Kas ettevõttel, milles sa töötad või mida omad, on oma miks või missioon ja kas see on ka sõnastatud? Kas sinu enda „ miks „ on selle missiooniga kooskõlas?

Kujuta ette elu, kus igal hommikul ärgates oled sa maksimaalselt inspireeritud ja täis indu minemaks tööle, võtmaks ette uusi projekte, loomaks suhteid, juhtimaks oma elu ja inspireerimaks teisi ning õhtul magama minnes tunned tänutunnet kõigi ja kõige üle ning sinus on endiselt energiat minemaks vastu uuele päevale? Kui sa veel nii ei tunne, siis äkki seetõttu, et sa ei tea, mis on sinu miks, missioon ja eesmärk?

Leia oma MIKS kuldne ring
Kuldse ringi seos inimese aju erinevate osadega

Püüdes leida õnne või edu valemit, keskenduvad väga paljud inimesed või organisatsioonid sellele, MIDA või KUIDAS teha. Kestva edu, õnne- ja rahulolutunde tekkimine on seotud peamiselt aga oma MIKSIga (missiooniga) kooskõlas elamise ja tegutsemisega.

Lühiajaliste eesmärkide saavutamine või võetud eesmärkide täitmine võivad sulle küll tekitada ajutise õnnetunde, kuid see ei pruugi kestma jääda. Kestvat rahulolu ja õnnelikkust ei pruugi tagada ka hea materiaalne olukord või kindel töökoht. On palju näiteid, kus ka sõltumata kõrgele sissetulekule ja luksuslikule eluviisile ei nimeta inimesed ennast õnnelikeks ja nad väidavad, et nende elust on midagi puudu.

Täielik rahulolu on palju sügavam tunne kui õnnetunne. See on kestev. Õnne ja rahulolu vahe on sama nagu meeldimisel ja armastamisel. Näiteks meie lapsed ei pruugi meile alati meeldida, aga me sellegipoolest armastame neid. Me ei pea ilmtingimata iga päev töö juures õnnelikud olema, kuid me saame olla rahulolevad, sest see töö paneb meid end tundma osana millestki suuremast. See on ka põhjus, miks me tunneme rahulolematust isegi siis, kui oleme üldiste standardite – nagu näiteks palk ja positsioon – järgi edukad. Rahulolu tekib siis, kui meie töö on otseselt seotud meie MIKSiga.

Igaühel meist on oma MIKS

MIKS on olemas meist igaühel. See on sügavalt juurdunud eesmärk, missioon, ajend või veendumus, mis on meie pühendumise ja inspiratsiooni allikaks. Sa ei pruugi aga veel oma MIKSi teada ega osata seda sõnadesse panna. Aga sa võid kindle olla, et see on sul olemas. Kui sa tahaksid ära tunda ja sõnastada oma MIKSi ning mitte ootama jääda, kas ja millal sa selleni jõuaksid, siis võiks sul abi olla Simon Sineki raamatutest „Esmalt küsi „MIKS?“ ja „Leia oma „MIKS““

Nende raamatute autor Simon Sinek on tuntud maailmas kui uue liikumise alustaja, kes on aidanud lahti mõtestada küsimuse, miks on ühed inimesed edukamad, õnnelikumad või mõjuvõimsamad kui teised ja osad organisatsioonid rohkem innovaatilisemad, kasumlikumad või kiiremini arenevamad kui konkurendid? Kuidas nad suudavad oma edu ja saavutusi ikka ja jälle korrata.

Miks paljud inimesed teevad sarnaseid valikuid, valivad mingeid kindlaid tooteid või brände? Miks osad inimesed ja organisatsioonid on teistest leidlikumad, uuenduslikumad ja edukamad ja miks nad suudavad oma edu üha uuesti ja uuesti korrata?

Simon Sinek näitab ja tõestab, et edukad inimesed on mõelnud, tegutsenud ja suhelnud ühe loogika alusel, mis on erinenud üldisest tavapärasest käitumis- või juhtimismudelist. Ta nimetab seda võimsat ideed “Kuldseks ringiks” ning pakub selle juurde raamistiku, kuidas juhtida enda elu, jõuda oma eesmärkideni, ehitada üles organisatsioone ning liikumisi, juhtida ja inspireerida ennast ja teisi inimesi.

On midagi, mis on ühine nii Steve Jobsil, vendadel Wrightidel kui ka Martin Luther Kingil – nad KÜSISID ESMALT “MIKS?”

Miks on oma MIKSi sõnastamine oluline?

Isegi kui sa tunned, et tead oma tõelist eesmärki, kuid ei ole seda seni sõnastanud või üles kirjutanud, on oht suur, et ajapikku jääb sinu tegutsemiseesmärk lahjemaks või hääbub täielikult. Ning tõelise eesmärgita hakkab inimene või organisatsioon käituma kui kompassita laev – kaldub kursilt kõrvale ja juhitakse ninna, kuhu liiguvad hoovused või tõukavad tuuled. Tähelepanu nihkub silmapiirilt hetkesituatsioone silmaspidavatele „juhtimisnuppudele“.

MIKS on kõikidel inimestel ja ettevõtetel vähemasti nende loomise hetkel, vähesed on suutnud seda aga endale teadvustada, veelgi vähem sõnastada.  Kuna MIKS pärineb sinu aju limbilisest osast, millel pole mingit pistmist keeletunnetusega, ongi seda raske sõnadesse panna.

Tõelise eesmärgita, mis oleks suunanäitaja, hakkab ligi hiilima piiratud mõtteviis. Tähtsaks hakkab muutuma, kui kiirelt edasi liigutakse või kui kaugele on jõutud, kuid märkamata jääb, et teekonnal pole enam ei suunda ega ka eesmärki. Ühel hetkel märkad, et oled ummikus, sa ei saa aru, kuidas sa sinna jõudsid, ei oska enam kuidagi sealt välja pääseda ja sa isegi ei tea, kuhu poole minna ja mida teha. Mis aga kõige kurvem, sa tunned, et oled õnne otsides raisanud ära osa oma elust, kuid otsitut ei ole leidnud.

Kirjalik eesmärk toimib ka ettevõtetes kui kompass. Kompass käes saab iga järgmine juht hoida pilku horisondil ja samal ajal hõlpsalt navigeerida kaasaja tehnoloogia, poliitika ning kultuurinormide vahel, ilma et asutaja peaks juures olema.

Organisatsiooni missioon ja MIKS
Organisatsiooni missioon ja MIKS

Kuidas siis leida enda MIKS või ettevõtte missioon?

Kui sa seni ei ole suutnud oma kõrgemat eesmärki, miksi või missiooni sõnastada, siis ehk oleks mõistlik järgmise sammuna otsida tuge raamatutest või siis hoopis mõnelt coachilt.

Meie pakume sulle selleks Simon Sineki raamatuid „Esmalt küsi „MIKS”” ja „Leia oma „MIKS““. Esimene nendest selgitab MIKSi vajalikkust ja teine annab konkreetsed juhtnöörid, kuidas oma MIKSini jõuda. Meie soovitamegi esmalt alustada raamatust „Esmalt küsi „MIKS”” ning siis oma miks juba raamatu „Leia oma „MIKS”“ kaasabil ära sõnastada.

leia oma miks, missioon, eesmärk

Kui tavaliselt on raamatutes kas lihtsalt palju ilusat teooriat või siis kellegi kogemuse kirjeldus, mida on väga keeruline iseenda ellu rakendada, siis raamat „Leia oma „MIKS“ on erand. Seda võiks nimetada suisa sinu isikliku või ettevõtte MIKSi leidmise käsiraamatuks. Sellest leiad selged metoodilised juhised, mida ja kuidas teha, et oma isiklik või ka organisatsiooni MIKS leida ning see siis ka konkreetselt sõnastada. Seal kirjeldatud metoodika on aidanud tuhandetel ettevõtetel ja inimestel jõuda enda MIKSini ning see ka mustvalgelt kirja panna.

LEIA OMA „MIKS“ NING SAAVUTA KESTEV EDU, ÕNNE- JA RAHULOLUTUNNE!

ELUS JA ÄRIS EI LOE SEE, MIDA SA TEED, VAID SEE, MIKS SA SEDA TEED.

Kui sa tead oma MIKSi, võid selle asemel, et pidevalt püüda vältida rahulolematust ja ebaedu, keskenduda tegevustele, mis on kooskõlas sinu enda MIKSiga .

Simon Sinek on kindel, et kõik inimesed või ettevõtted, kes järgivad nendes raamatutes väljatoodud juhiseid, suudavad jõuda enda eesmärkideni ja saavutada edu ning õnnelikkuse.